Boek

Je kan het boek ‘Samen Wijs’ bestellen via Ligand. Voor ’30€ + verzendkosten’ wordt het boek samen met een factuur naar je opgestuurd.

Stuur ons een mailtje met je naam, leveringsadres, facturatieadres naar Stijn.deprez@ligand.be

Alvast bedankt voor de steun aan LIGAND!

Met haar publicatie Samen wijs! Herstelgericht werken op school, zet Ligand opnieuw een belangrijke stap in de ruime verspreiding van meer herstelgericht werken. Dit is één van de eerste Nederlandstalige boeken dat een heel bevattelijke beschrijving geeft van herstelgericht werken, de gebruikte methodieken en de basishoudingen die hierbij aan de grondslag liggen. Het is geschreven met veel praktijkvoorbeelden en voor een ruim publiek. Het is niet moeilijk om de vertaalslag te maken vanuit de onderwijscontext naar een ruimere pedagogische setting zoals de jeugdhulp. […] Het boek leest vlot. Voor een starter in herstelgericht werken is het een heel goede kennismaking. Een eventuele praktijkvorming in herstelgerichte methodieken krijgt hierdoor meer kans op beklijving. De meer gevorderde lezer vindt hier bevattelijke kaders die hem of haar kunnen helpen om het gedachtengoed verder te verspreiden. Met het boek, een vorming, zoeken en proberen, worden we Samen wijs!
Lieve Balcaen in Agora, 2015

Als lezer voel je dat dit boek doorleefd werd en vanuit ervaring is ontwikkeld. De inhoud is heel herkenbaar en erg bruikbaar.(Anneleen Santens in Sociaal.Net, 2016)

Wat mij opviel bij het lezen van dit boek is dat er tegelijk een grote wijsheid en bescheidenheid in huist. Het boek ademt de diepe overtuiging uit dat het de moeite loont om op een andere manier te kijken naar conflicten en hoe ze op te lossen. Dat geloof is gebaseerd op de al ruime onderbouw van de herstelgedachte in ons maatschappelijk bestel en op de ervaring van Ligand met de praktijk in vzw Oranjehuis, het centrum deeltijdse vorming Aura en andere organisaties waar conflicten bestaande sociale relaties bedreigen. Het boek is in eerste instantie bedoeld voor de onderwijswereld maar is makkelijk te vertalen naar andere contexten. Samen wijs! leest als een degelijk onderbouwd werk. Wij weten waarom we dit op papier zetten, zonder dat je het gevoel krijgt dat iemand met zijn vinger staat te zwaaien. Je kan het lezen als een introductie in herstelgericht werken maar evengoed als een naslagwerk. Je krijgt een fijne mix tussen beschouwing, praktische methodieken en oefeningen en heel wat verhalen en getuigenissen uit de praktijk. Dat maakt het aangenaam en leerzaam. (ICOBA, 2015)

 

Hilde Crevits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het boek vind je achteraan handige fiches van de verschillende methodieken.
Je kan deze hier gratis downloaden.

fiche Assessment met een dader
fiche Assessment met een slachtoffer
fiche Crisiscirkel
fiche Hergo
fiche Koffietascirkel
fiche Oase
fiche Proactieve cirkel
fiche Steuncirkel
fiche Taakgerichte proactieve cirkel