Herstelgericht werken

Sinds een aantal jaar krijgt herstel de aandacht die het in scholen verdient. Heel wat scholen volgden reeds opleidingen bij Ligand. Leerkrachten en scholen zijn op zoek naar manieren om op een duurzame manier om te gaan met conflicten. Of we het nu willen of niet, daar waar mensen samen leven zijn er goeie momenten maar ook momenten van spanning of conflict. Met Ligand willen we mensen sterker maken in het omgaan met conflicten en crisissen. We willen niet alleen leerkrachten sterker maken, maar ook leerlingen. Welke mooie opdracht ligt hier te wachten op scholen; jongeren op een goeie manier leren omgaan met de dynamieken van het leven.

Een herstelgerichte aanpak wijkt op een aantal essentiële punten af van de traditionele aanpak. De aandacht gaat naar de aangerichte schade, gaat expliciet uit naar de noden van het slachtoffer; alle betrokkenen bij een incident krijgen een actieve rol toegemeten in het herstelproces (conflict teruggeven aan de mensen); de dader krijgt de kans verantwoordelijkheid te nemen voor het gestelde gedrag; er is ruimte voor vrije uiting van gevoelens;

Ook het kinderrechtencommissariaat is de kracht van herstel niet ontgaan. Heel wat leerlingen en ouders klopten de voorbije jaren bij hen aan. Het aantal definitieve uitsluitingen in scholen was nooit zo hoog. In 2014 schreef het kinderrechtencommisariaat een dossier “straffe school” met een pleidooi voor een herstelgerichte aanpak.