Herstelgericht leiderschap

Hoe pas je als leidinggevende herstelgericht werken toe in de complexe realiteit van elke dag? Hoe slaag je erin teamleden zo consequent mogelijk te betrekken bij een beslissing? Hoe pak je conflicten op een duurzame en verbindende manier aan? Deze module biedt de nodige kaders, praktijken, oefen- en reflectiemogelijkheden aan om antwoord te krijgen op dergelijke vragen. Ze daagt leiders uit stil te staan bij hun eigen houding en biedt de kans eigen casussen uit te wisselen met gelijkgezinden in een gelijkaardige positie.