Herstellend zijn / zijn in Positieve heroriëntering

Elke methodiek kent haar grenzen. Dit kan frustrerend zijn, maar het is geen eindpunt. Herstelgericht werken is meer dan een trucje dat je toepast. Bovenal is het een houding; een manier van zijn. Wie van hieruit handelt, put als moderator uit een onuitputtelijke bron van inspiratie en creativiteit. Wat bedoelen we met een herstelgerichte houding? Hoe cultiveer je bij jezelf eigenschappen als eerlijkheid en openheid? Hoe kan je jezelf kritisch bevragen voorbij de blinde vlekken van het ego? Aan de hand van individuele en groepsopdrachten exploreert deze verdiepende module wat dit voor elk van de deelnemers kan betekenen.

  • Waar: Fatiman, Kortrijk Moorseelsestraat 148
    Wanneer: 7 juni 2018
    Kostprijs: 110€
    voorwaarde: reeds basisopleiding herstel of PH gevolgd hebben
  • algemene voorwaarden
  • Inschrijven via dit inschrijvingsformulier