implementatietraject herstelgericht werken

Herstelgericht werken op school:

“Het traject herstelgericht werken bracht voor mij (en voor de school) een heel sterke dynamiek op gang doordat een gedreven groep zich grondig gebogen heeft over de fundamenten van ons handelen op school. Het gevolg is een nog nooit geziene daadkracht in het samen organiseren van een personeelsvergadering om het gedachtengoed naar de hele personeelsgroep te brengen.”
Leerkracht OLV Hemelvaart Waregem

Heel intens en leerrijk. Je denkt tijdens de opleiding maar vooral achteraf heel hard na over je eigen handelen. Ik heb weer heel wat nieuwe inzichten.
Leerkracht Ternat.

Bijzonder leerrijk. Interessante mix tussen theorie en praktijk. Ongelofelijk welke verbondenheid en dynamiek er in de groep ontstaat.
Je leert ook heel hard nadenken over je eigen handelen en hoe je daar verantwoordelijkheid kan in nemen.
Leerkracht Haacht.

 

Herstelgericht werken: een derde weg in het omgaan met conflictsituaties.
Herstellend handelen op school vraagt een andere houding en benadering dan het klassieke sanctiebeleid. toch hoeft herstel een sanctie niet uit te sluiten. Herstel is een middel om de gemeenschap te versterken en waar nodig te herstellen. Bij een conflict krijgen alle betrokkenen een stem in de afhandeling ervan. Samen komt men tot een meer gedragen en duurzame oplossing.
Nogmaals, een sanctie is daarbij niet uitgesloten.

Het klassieke sanctiebeleid richt zich op de norm die is overtreden en de consequenties die men hieraan koppelt ten aanzien van de dader. Het doel is een herhaling van het gestelde gedrag te voorkomen. De sanctie is vaak een negatieve prikkel, die sterk of groot moet zijn in relatie tot de handeling. Het slachtoffer wordt (meestal) niet betrokken bij het uitspreken van de sanctie, waarbij er een loskoppeling komt tussen dader en slachtoffer.

Vanuit de jarenlange ervaring in welzijn en onderwijs is er vanuit het ontwikkelingscentrum LIGAND een implementatietraject ontwikkeld voor scholen en welzijnsvoorzieningen. Dit aanbod is een aanzet tot een integrale implementatie van het hersteldenken in de organisatie.

1. Afstemming van visie en engagement tussen Ligand en de organisatie. (opstartgesprek)

2. Oprichten van kerngroep rond herstelbeleid

3. Kickoff-dag met alle medewerkers van de school of organisatie

4. Basisopleiding herstelgericht werken (2-daagse voor 15 mensen) zie basisopleiding herstel

4. Opleiding van enkele medewerkers tot Hergo-moderator

5. Leiderschapstraining voor directie of coördinatoren

Heb je interesse?

Neem contact op met
Stijn.deprez@ligand.be