Onderwijspraktijk

Ligand verbindt, versterkt, heroriënteert schoolteams, klasgroepen en leerlingen.  Dit steeds vanuit een geloof dat meer samenwerking, grondig luisteren naar elkaar en open spreken met elkaar er voor zorgt dat elke leerling, leerkracht, ouder en directeur hier vrijer, zelfzekerder en gelukkiger door wordt.

Ligand is een deelwerking van Oranjehuis vzw en richt zich tot onderwijs vanuit 2 pijlers die elkaar inspireren en versterken.

  • Het ontwikkelingscentrum focust zich op innovatie en ontwikkeling en organiseert vanuit deze expertise vormingen voor teams binnen onderwijs en welzijn.
  • Met onderwijspraktijk zetten we deze innovatie en ontwikkeling in voor flexibele trajecten binnen secundaire scholen voor de regio Kortrijk-Waregem-Menen. We ondersteunen vanuit deze expertise individuele leerlingen, klasgroepen en schoolteams.

NAFT

De naadloze flexibele trajecten (NAFT) die we aanbieden met Ligand vormen een antwoord op de uitdaging om kwaliteitsvolle onderwijs- en welzijnstrajecten te organiseren “ook” voor deze jongeren die tijdelijk een aangepaste onderwijs of werk gerelateerde begeleiding nodig hebben.
NAFT biedt ons een duidelijk kader om zowel school- als leerlingondersteunend te werken en dit individueel of in groep.

Vertrekkend vanuit de vraag zet een NAFT-traject in op drie essentiële componenten: de jongere en zijn klas, de school en de bredere context. Bij elke vraag wordt er SAMEN een antwoord op maat gecreëerd. We gaan uit van een gedeelde verantwoordelijkheid van alle actoren nl. jongere, ouders, school, Ligand… om dit traject op maat te kunnen ontwikkelen. We vertrekken vanuit kansen en mogelijkheden om tot een nieuw perspectief te komen voor de toekomst.  Waar nodig willen wij onze expertise naast deze van anderen inbrengen om (opnieuw) verder tot beweging te komen. Dit kan in de vorm van een herstelgesprek, individueel programma op maat, klastussenkomsten, vormingsmomenten, sociale vaardigheidstraining, coaching leerkrachten, intervisie, schoolondersteuning,…

meer info: joke.huysentruyt@ligand.be