Hergo-moderator

Opleiding tot MODERATOR van HERGO’S op SCHOOL en in de HULPVERLENING
(hergo = herstelgericht groepsoverleg)

Na een woordenwisseling krijgt de leerkracht/begeleider een mep van de jongere, een jongere uit de groep schreeuwt moord en brand want zijn GSM is gestolen, een vader beschadigde de bromfiets van zijn dochter na een heftige ruzie’s, ‘een leerkracht merkt dat er met hem gespot is op facebook’… voor jou herkenbare situaties?
Hergo biedt hierbij een krachtige uitweg. We maken een cirkel met slachtoffer, dader, steunfiguren , andere betrokkenen in de context en de moderator. Al deze betrokkenen wisselen van gedachten en gevoelens rond de gebeurtenis. Het ganse proces wordt gestuurd door de moderator. De cirkel komt tot afspraken om herstel mogelijk te maken en legt de opvolging ervan vast.
In deze opleiding bieden we een theoretisch en praktisch kader aan om herstelgericht te werken in jouw school of welzijnsvoorziening. Deze opleiding is op een ervaringsgerichte manier opgebouwd zodat je de kracht van de hergocirkel leert voelen en doorleven.

De hergo-opleiding is een bijzonder intensieve opleiding. Na deze opleiding zijn deelnemers in staat om zware situaties met veel betrokkenen op een goede manier af te handelen.

Om de hergo-opleiding te volgen moet je eerst de basisopleiding “herstelgericht werken” gevolgd hebben.

“De beste opleiding in jaren. Het heeft mijn kijk op de omgang met conflicten helemaal veranderd. Sindsdien sta ik veel vrijer in mijn werk”
Leerlingbegeleider Hans D.

Dag 1:

Herstel als een ethische keuze; een theoretische omkadering van Hergo.
Reflectie op de voorbije praktijkervaring vanuit de basisopleiding herstelgericht werken.
Oefenen van een assessments,  herstelcirkel met meerdere betrokkenen.
Duiding van het zitplan. Duiding van het verloop van een hergo.

Dag 2:

Het opzetten van een grote hergo (met steunfiguren en andere betrokkenen).
Oefenen van assessments.
Hergo-oefening.
Bespreking eigen casussen en implementatiemogelijkheden.
Opdrachtformulering en vooruitblik op terugkomdag.

Dag 3:

Terugkomdag na 3 maand
Intervisie over ervaringen / implementatie in de eigen werkcontext.

Deelnemers ontvangen na deelname een getuigschrift als ‘hergo-moderator’

 

Eerstvolgende opleidingen van Hergo-moderator:

  • 24-25 mei – 19 oktober 2018 Fatima-site Kortrijk (410€/persoon)
    of
    8-9 november 2018 en 7 februari 2019 Fatima-site Kortrijk (410€/persoon)
  • algemene voorwaarden
  • Inschrijven via dit inschrijvingsformulier

“Een echte aanrader voor elke leerlingbegeleider! Deze opleiding helpt me samen met het boek “samen wijs” om moeilijke en delicate situaties aan te pakken op school.
Johan V.

“Ik ben echt wel enorm geschrokken van de kracht van de hergo-methodiek. Tijdens de opleiding voelde ik reeds dat ik ergens deelgenoot van werd dat zo intens is en dat ons tot in de kern van ons zijn kan raken. Nooit eerder heb ik dat bij andere vormingen ervaren. Toen ik dan ook die eerste echte Hergo mocht organiseren gaf dat mij de bevestiging dat het teruggeven van een conflict aan de gemeenschap en de daaruit voortvloeiende ‘helende’ afspraken een solide en duurzame basis kunnen vormen voor een verder samenleven”.
Maarten V.C.

“Deze opleiding was een bijzonder leerrijke ervaring. Niet alleen als opvoeder, maar ook als vader. Het deed me stilstaan bij wat me overkomt in mijn eigen leven. Ik vond kracht om zelf verantwoordelijkheid op te nemen voor zaken die mij blokkeren in mijn dagdagelijkse realiteit. Heel erg krachtig”
Niek G.