Werken met groepen…van teambuilding tot conflicthantering

Werken met groepen…van teambuilding tot conflicthantering

“De opleiding om op een ervaringsgericht manier kennis te maken het herstelgericht werken”

– Hoe bouw je aan een hechte groep?
– Hoe ga je om met een negatieve sfeer in de groep?
– Hoe laat je jongeren zelf verantwoordelijk worden voor wat leeft?
– Je groep staat op zijn kop na een incident, hoe pak je dit aan?
– Hoe kom je tot gedragen afspraken? Wat als ze niet nagekomen worden?
Werken met groepen is geen sinecure. Het is een kunst. Meer nog, het is een kunde: zelfs na jarenlange ervaring blijft het steeds weer een aftasten hoe de dynamiek van een groep zich ontplooit. En zoals je zelf ongetwijfeld al ondervonden hebt: het loopt niet altijd van een leien dakje. Wanneer collectieve afspraken worden genegeerd of enkele dominante jongeren het waarden- en normenkader van een groep gaan bepalen, ontaardt dit vaak in zware discussies en/of conflicten tussen groepsbegeleiders of leerkrachten en de jongeren. De preventieve en krachtige methodiek van de pro-actieve groepscirkels biedt hierbij een geheel nieuwe invalshoek en sterke handvatten.

Deze vorming beoogt je meer inzicht te verschaffen in de onderliggende dynamische processen van een groep. Thema-s als groepssamenstelling en ontwikkeling; het opstellen van afspraken en omgangsnormen; leiderschap; conflicthantering en omgaan met onverwachte situaties; … worden hierbij onder de loep genomen. Je krijgt concrete tools aangereikt om groepen beter te kunnen sturen. Je leert de vernieuwende methodiek van proactieve cirkels om potentieel probleemgedrag preventief aan te pakken en om te buigen. Deze werkwijze om met groepen en klassen om te gaan heeft zijn nut reeds bewezen in verschillende sectoren zoals bijzondere jeugdzorg en onderwijs.

Werken met groepen past in een ruimer kader van herstelgericht werken en is een ideale opstart om je later daarin te verdiepen. Werken met groepen vraagt een herstelgericht houding, geweldloze manier van spreken en een grote mate van zelfreflectie.
De opleiding is op een ervaringsgerichte manier opgebouwd, zodat je de kracht van de groep aan den lijve kunt ondervinden. Je wordt als het ware van binnenuit ondergedompeld in het zich ontvouwende groepsproces.
Vanuit deze ervaring maken we de vertaling naar je concrete werkcontext. Je krijgt de kans om je te oefenen in het leiden van proactieve cirkels, met als finaal doel dit toe te passen op je eigen groep of klas. Het wordt sowieso een aparte en leerrijke ervaring!

‘De afwisseling tussen theorie en praktijk, het oefenen en zelf ondervinden, maakt deze opleiding een absolute aanrader.’

Doelgroep
groepsdynaicaDe basisopleiding is bedoeld voor iedereen die met (jongeren)groepen werkt – leerkrachten, CLB-medewerkers, leerlingenbegeleiders, hulpverleners, teamleiders, begeleiders, vrijwilligers, … – en inzicht wil verwerven in de oorzaken en gevolgen van groepsprocessen en –evoluties, & de invalshoek van de proactieve cirkels op een diepgaande en ervaringsgerichte manier wil leren kennen. Om het zich ontplooiende groepsproces niet te onderbreken, werd voor een inslaapformule gekozen op een bijzonder inspirerende plek.

Maximum 14 deelnemers

Data
3-4-5 oktober 2018 (inschrijven via www.jo-in.be)
http://jo-in.be/vorming-en-opleiding/gent/406/werken-met-groepen—van-teambuilding-tot-conflicthantering

 

 

 

Locatie
Fatima, Moorseelsestraat 148. Kortrijk

Begeleiding
Stef Lodewijckx, vzw Oranjehuis
Wouter Vanclooster, vzw Oranjehuis

 

 

 

We hebben ervoor gekozen om de proactieve cirkels te gebruiken in onze nieuwe cursus Jeugdadviseur. Jongeren die deze 3-daagse volgen, kennen mekaar nauwelijks of helemaal niet. Het is vanaf het begin heel belangrijk om een goeie groepsdynamiek op gang te krijgen. De proactieve cirkels hebben zeker en vast een positieve invloed gehad op het groepsproces. “
I. uit Halle

De afwisseling tussen theorie en praktijk, het oefenen en zelf ondervinden, maakt deze opleiding een absolute aanrader.

˜Vormingen met inslaap schrikken af. Er moet privé wat geregeld worden. Maar nu ik deze vorming gevolgd heb, zou ik het mijn collega’s zeker aanraden.

“Deze opleiding zou elke beginnende leerkracht of opvoeder moeten krijgen als basisopleiding”

“De ervaring van de 2 begeleiders is uniek. Hun dagelijkse praktijk in het werken met jongeren die het moeilijk hebben komt naar boven met talloze verhelderende voorbeelden”