Basisopleiding voor teams

Ben je als team binnen je organisatie op zoek naar een manier van werken om in de veelzijdigheid van de verontrustende situaties die bij jullie terecht komen toch dynamieken te blijven creëren als hulpverlener?

Zoek je naar een kader dat je stimuleert als hulpverlener om op een open manier met je cliënten en je collega’s te communiceren waarbij waardering een centrale rol speelt.

We gaan samen op zoek naar wat Positieve Heroriëntering voor jullie zelf, jullie team en organisatie en de gezinnen waarmee jullie werken, zou kunnen betekenen. We zoeken samen welke implementatiemogelijkheden er zijn om deze verbindende manier van open en authentiek communiceren vast te houden. Dit houdt zeker een groepsdynamisch proces in. Tegelijkertijd gaan we concreet gaan oefenen om met deze visie ook methodisch aan de slag te gaan binnen jullie cliëntsysteem.

  • Voor wie?
    teams die zich willen verdiepen in de Positieve Heroriëntering en een vorm van groepstraining willen beleven
  • 2 dagen af te spreken + 1 terugkomdag die met de groep worden afgesproken + afstemmingsgesprek op voorhand
  • Inschrijven + alle info: 
    fieke.vanhauwaert@ligand.bewww.ligand.be