Diversiteit in PH

Positieve Heroriëntering werd ooit beschreven als een artisanaal product. Ook wel streekgebonden. Is het een Vlaamse methodiek die past binnen een Vlaamse cultuur? Of is het iets universeels aangezien we het hebben over ‘samen-zijn’ en dit cultuuroverschrijdend is? We spreken over de taal van het hart, valt die te spreken in elke cultuur? We duiken in een veelkleurig verhaal met verschillende inventieve manieren om dit ‘dichter samen-zijn’ te kunnen bevorderen.
  • Waar: Fatima , Moorseelsestraat 148, Heule
  • Wanneer: 15 maart 2018
  • Kostprijs: 110€
  • voorwaarde: reeds  basisopleiding PH gevolgd hebben
  • trainer: Naima Annourri en Fieke Vanhauwaert
  • inschrijven: mail naar fieke.vanhauwaert@ligand.be