IMPLEMENTATIE

Het zou mooi zijn, toch? Een organisatie die volledig werkt en ademt volgens de visie van Positieve Herorientering? Het ideaalbeeld is dat we de basisopleiding aanbieden en dat daarmee de teams aan de slag kunnen, ingelijfd in de methodiek.

Sowieso is ons uitgangspunt dat PH een visie is, die we vertaald hebben in een methodiek. Dit heeft als consequentie dat we die visie ons eerst ten volle willen eigen maken, vooraleer we methodisch goed door hebben wat we moeten en willen doen.

Dit betekent op haar beurt ook weer dat ook de context waarin we werken, mee een voedingsbodem dient te zijn voor de visie waarin we werken. Want hoe kan je open spreken in je gezinnen, als je niet open kan spreken in je team/organisatie?

Hoe maak je van je organisatie de ideale voedingsbodem die ontmoeting en verbinding mogelijk maakt, talenten doet ontluiken en professionele ontwikkeling blijvend stimuleert?

Het is een deugddoend werk van lange adem waar we jullie organisatie graag in ondersteunen. Het creëren van een verbindende, soulfull cultuur is een som van heel wat acties.

Voor meer info: fiekevanhauwaert@ligand.be