Londen Calling

Daan HeyeBrexit of niet, wij trokken onlangs opnieuw naar Londen. Voor het tweede jaar op een rij mocht een groep leerkrachten die meewerkt aan het project “Herstel van A tot Z” op bezoek bij de Childs Hill school. Het relaas van deze lagere school is bijzonder inspirerend en kunnen we jullie niet ontzeggen.

10 jaar geleden verkeerde de school in crisis. Zij had geen antwoord op de vele uitdagingen die gepaard gingen met een sterk veranderde doelgroep – 90% van de leerlingen heeft thuis Engels als tweede taal; 35% van de kinderen leeft onder de armoedegrens. Het Britse inspectieorgaan OFSTED oordeelde dat Childs Hill een “failing school” was. Tijd voor verandering, moeten ze gedacht hebben. Door resoluut te kiezen voor een herstelgerichte aanpak verwierf de school enkele jaren later het etiket van “outstanding school.” Het resultaat is prachtig om te zien!!

7 observaties die we willen delen!


1. Centraal in visie en aanpak staan 5 kernovertuigingen – Corebelieves.

o Iedereen heeft een unieke en waardevolle kijk op de dingen.

o Gedachten beïnvloeden emoties, emoties beïnvloeden ons gedrag (conflictcyclus).

o Nadenken over de impact van ons gedrag, vergroot ons inlevingsvermogen.

o Als onze behoeften zijn ingevuld, dan kunnen we het beste van onszelf geven.

o Mensen in conflict of degenen die een probleem ervaren, zijn doorgaans de best geplaatste personen om oplossingen te vinden - voor zichzelf.

·

2. Zes gouden regels voor iedereen.

Geen ellenlange, onmogelijk op te volgen waslijst van regels. Gewoon zes eenvoudige basisregels om het samenleven en –leren op school voor iedereen mogelijk te maken.3. “First we create a place to learn”.