• Stijn Deprez

Restore, ligand goes europe

Vorig schooljaar tekenden we samen met 6 partners uit 6 verschillende landen (België, VK, Nederland, Frankrijk, Roemenië en Italië) in op een projectoproep van Erasmus+.


Samen willen we een Europees implementatieplan ontwikkelen dat scholen een concrete leidraad biedt om de visie en methodieken van herstelgericht werken op een duurzame manier te implementeren in alle geledingen van de school. De testfase loopt de komende drie schooljaren simultaan in 6 scholen (1 per land). Bedoeling is om de impact van onze acties op het schoolklimaat (vb. aantal pest- en agressie-incidenten, welbevinden van leerkrachten en leerlingen, …) te meten.

Ligand heeft de eer om lead partner te zijn in dit uitdagende project! We houden jullie op de hoogte. VOOR EEN BETER SAMEN LEVEN 

© 2018 Ligand / vzw Oranjehuis  Moorseelsestraat 146 / 8501 Heule (Kortrijk)

 

Algemene Voorwaarden

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon