top of page

WAT DOEN WE

We merken dat te veel jongeren uitvallen

op school, in het gezin of elders.

Ze raken achterop, ontmoedigd of uitgesloten. Ook voor tal van leerkrachten, ouders en opvoeders is dit het geval. Vaak liggen conflicten en het feit dat men hier geen duurzaam antwoord op vindt aan de basis. In een steeds snellere en complexere samenleving wordt de nood alsmaar groter. 

We zien scholen, organisaties en gezinnen worstelen met conflicten. Daarom trainen en ondersteunen we mensen in herstelgericht werken en positieve heroriëntering.

We gaan voor een samenleving:

  • waar iedereen zich goed kan voelen,

  • zich verbonden weet met het geheel,

  • en verantwoordelijkheid opneemt voor zichzelf én het samenleven, 

  • waar open en eerlijk met elkaar gesproken wordt,

  • waar conflicten als kansen worden gezien, 

  • waar er ruimte is voor rust en vertraging,

  • kortweg, waar SAMEN gewerkt en geleefd wordt.

Dit is wat mensen nodig hebben om hun volle potentieel waar te maken, om te groeien!

Ligand geeft training/coaching in en publiceert over ‘Herstelgericht werken’ (onderwijs) en ‘Positieve Heroriëntering’ (welzijn)

De kracht van onze visie en opleidingen is dat ze ontwikkeld zijn vanuit de praktijk en dat ze een voortdurende aanzet zijn tot innovatie en ontwikkeling vooral in de jeugdhulp en onderwijs, maar ook daarbuiten. 

Walk the talk. We leven in de dagelijkse praktijk en in de omgang met onze deelnemers voor, wat we met ons verhaal uitdragen. Onze aanpak is tegelijk open, liefdevol en energiek.

 

Voortdurend gaan we samen op zoek naar mogelijkheden die het verschil kunnen maken.

bottom of page