Zwaarmoedig of lichtmoedig team?

Kies voor gemoedsbeheer.

Binnenkomen bij ons doe je met de glimlach (zie onze collegiale principes). Dit is kiezen voor een bepaalde gemoedstoestand. De grondtoon op ons bureau is positief.

We komen wel eens in teams waar de sfeer onder nul zit. Je ziet bedrukte gezichten, mensen bewegen iets slomer en vooral de taal die gebruikt wordt, valt op. Het is een taal die woorden geeft aan de sfeer die er heerst: ‘het is lastig’, ‘het is druk’, ‘het is hier altijd hetzelfde’. In andere teams merken we dan weer een sfeer van enthousiasme. De woorden die we daar horen, zijn anders: ‘interessant’, ‘boeiend’, ‘dat is echt een uitdaging’, ‘rock-’n-roll’, ‘daar heb ik goesting in.’ In welk team wil jij werken?!

Moet het altijd allemaal ‘happy happy’ zijn? Zeker niet, maar de sfeer die we creëren door onze manier van uitdrukken, wordt helaas onderschat. Check maar eens wat het met je doet als mensen je voortdurend willen benadrukken hoe druk ze het hebben, dat ze niet weten waar eerst gelopen. Eén keer, ça va. Je doet je best om de ander te horen. Een tweede keer kan er eventueel ook nog bij. Je gaat misschien mee op zoek naar, maar op den duur denk je toch: “doe er dan iets aan, in plaats van iedereen met je gezeur te belasten.”

Kan je het gemoed van een team beheren? Wij zijn overtuigd van wel. Waarom zou je aan gemoedsbeheer doen? Omdat iedereen het recht heeft op een ‘soulful’ team. Iedereen heeft het recht om met vreugde naar het werk te komen.

Ben je leidinggevende of heb je de rol van cultuurbewaker in je team? Dan kan je iets doen! Start nu!

1. Stop met klagen!*

Echt niet meer? Nee, echt niet meer! Waarom moeten mensen toch zo nodig zeggen dat ze weer slecht geslapen hebben, dat het verkeer weer zo druk was, dat de kinderen je ochtend in de war hebben gestuurd, … Let maar eens op wat het effect is. Het is besmettelijk. Dadelijk krijg je reacties dat het voor anderen ook een lastige morgen, nacht, week of jaar was.

‘Wij komen binnen met de glimlach.’ Het is beter voor de resultaten, voor onze relaties en voor onze gezondheid.

2. Cultiveer positiviteit en dankbaarheid

Een nieuwe collega zei onlangs: “Ik was die positieve toon niet gewend. Bij ons thuis werd er eerder gesproken over alles wat fout liep en mogelijk fout kon lopen. Ik was enorm sceptisch. Na enkele maanden stel ik vast dat dit echt werkt.”

Door positieve affectiviteit** stellen we ons opener op, we worden meer behulpzaam, gul en begripsvol jegens anderen, ons beoordelingsvermogen vergroot, we gaan beter om met stress en angst en het vergroot onze creativiteit. We worden veerkrachtiger. Het klinkt als een onderdeel van een herstelgerichte cultuur.

Problemen worden niet uit de weg gegaan. Er wordt anders mee omgegaan. Creëer ook vreugde. Wees blij met wat je bereikt, wees ook blij met de fouten die je maakt.

3. Bespreek de gemoedstoestand van je team.

Hoe zou je de gemoedstoestand van je team omschrijven? Of beter nog: wat is de gemoedstoestand waar je met je team wil voor staan?

Let maar op! Woorden creëren waarheid. De emoties die je aanmoedigt, scheppen binnen de kortste keren een realiteit.

Een oud Cherokee-opperhoofd geeft zijn kleinzoon les over het leven:

Hij zegt tegen de jongen: “Er woedt een gevecht in mij. Een vreselijk gevecht tussen twee wolven. De een is slecht: hij is boosheid, afgunst, verdriet, spijt, hebzucht, zelfmedelijden, arrogantie, schuld, wrok, minderwaardigheid, leugens, valse trots, superioriteit, gebrek aan zelfvertrouwen en ego.
De andere wolf is goed: hij is vreugde, vrede, liefde, hoop, sereniteit, waarheid, nederigheid, vriendelijkheid, welwillendheid, empathie, gulheid, medeleven en vertrouwen. Datzelfde gevecht woedt ook in jou en in ieder ander mens.”

De kleinzoon dacht hier even over na en vroeg toen aan zijn grootvader: “Welke wolf wint?” Het oude opperhoofd antwoordde: “Degene die jij voedt.”

*Onze definitie van klagen: het herhaaldelijk uiten van negativiteit zonder daarvoor ook verantwoordelijkheid te nemen.

**https://greatergood.berkeley.edu/article/item/are_you_getting_enough_positivity_in_your_diet

Stijn Deprez, Ligand februari 2020


Soulful vergaderen
Over de kunst van het samenkomen.