Londen inspireert

In het kader van het project “herstel van A tot Z” zijn we in september 2017 met het Platform Herstelgericht Werken, samen met drie scholen (St-Jorisschool Menen, St-Pietersschool Mechelen en Caputsteen Mechelen), op bezoek geweest in twee Londense scholen. Het doel was om te zien hoe het er in de praktijk aan toegaat in een “herstelgerichte school”. Het verslag van deze trip lees je hier.

Voor de geïnteresseerden: via onderstaande link kan je een youtube-filmpje vinden over de lagere school die we daar bezochten: https://www.youtube.com/watch?v=AJWgayvuWXw


Onderwijs van de toekomst kleurt cyaan