Herstelgericht werken

"Herstel biedt mogelijkheden aan wie zoekend is om een soms verbrokkeld verhaal een 'her-stelde', nieuwe, hoopvolle, meer verbonden wending te geven. Laat zulke kansen niet passeren."
Sabine Bourgeois, algemeen verantwoordelijke vzw Oranjehuis


Opgroeien, opvoeden en leren gaan niet zonder slag of stoot. Conflicten zijn er een inherent deel van. Met de juiste aanpak dragen ze bij tot meer zelfkennis en meer diepgang in onze relaties. Met de verkeerde aanpak leiden ze onvermijdelijk tot breuken. Te veel gezinnen, scholen en voorzieningen slagen er niet in het volle potentieel van conflicten te benutten. Al te vaak zijn kinderen en jongeren daar de dupe van. We geloven met Ligand dat het samen beter kan. 

Ligand is pionier in Vlaanderen in het trainen en ondersteunen van organisaties in het omgaan met conflicten.  Geïnspireerd door het werk van onze Amerikaanse partner the International Institute for Restorative Practices verfijnden wij stelselmatig onze strategieën in de zoektocht naar het aanpakken van uitdagend gedrag op school en het voorkomen van uitsluiting van leerlingen die het moeilijk hebben op school.   

Sinds 2005 ontwikkelen en implementeren we herstelgericht werken in onder meer jeugdhulp, onderwijs, asiel- en detentiecentra. We stonden mee aan de wieg van de herstelgerichte time-out in de gemeenschapsinstellingen in Vlaanderen en nemen een vooraanstaande rol in een internationaal netwerk van organisaties die de visie en praktijken van het herstelgericht werken uitdragen. 

Herstelgericht werken is een discipline die bijdraagt tot het versterken en herstellen van relaties met een veerkrachtig samenleven als doel. Die manier van werken kent zijn ingang in uiteenlopende domeinen als onderwijs, welzijn, justitie en organisatieontwikkeling. Ligand reikt organisaties de broodnodige tools aan om conflicten en delinquent gedrag duurzaam aan te pakken via herstelgericht werken.

In onze aanpak maken we de cirkel consequent groter en geven we verantwoordelijkheid aan alle actoren die in een situatie betrokken zijn. Dit betekent dat ook medeleerlingen, ouders en leerkrachten steeds een stem krijgen in het herstelproces. Een herstelgerichte aanpak richt zich op de behoeftes van alle betrokken partijen en gaat op zoek naar wat zij allen nodig hebben om terug helemaal vrij te worden van wat hen parten speelde.  

Ultiem gaan wij voor scholen: 

  • waar iedereen zich goed kan voelen, 
  • zich verbonden weet met het geheel, 
  • en verantwoordelijkheid opneemt voor zichzelf én het samenleven,  
  • waar open en eerlijk met elkaar gesproken wordt, 
  • waar conflicten als kansen worden gezien,  
  • waar er ruimte is voor rust en vertraging, 
  • kortweg, waar SAMEN gewerkt en geleefd wordt.