WAT IS POSITIEVE HERORIËNTERING?  

Opgroeien en opvoeden gaan gepaard met vallen en opstaan. Soms rijdt een gezin zich vast in de modder en is er een (stevig) zetje van buitenaf nodig om terug verder te kunnen. Maar als we als professional niet over het beste gereedschap beschikken, dreigen we mee verstrikt te raken in de gezinsdynamiek. 

Positieve heroriëntering (PH) biedt een helder en krachtig kader dat alle betrokkenen in een vastgelopen situatie anders leert kijken, spreken en handelen.  

Deze visie en methodiek ontwikkelde zich in de schoot van het Oranjehuis als antwoord op de lange wachtlijsten in de hulpverlening. Wat begon als een experiment, mondde uit in een erkende module in de jeugdhulp. Tientallen organisaties volgden in ons kielzog. Samen kiezen we voor een hulpverlening die focust op wat wél nog mogelijk is.  

PH hanteert de crisis als motor van de verandering. De crisis ís niet het probleem, maar toont ons het probleem. Wie zich daar bewust van is, benadert de situatie helemaal anders en zoekt andere antwoorden dan het blussen en proberen controleren van de brand. 

In onze aanpak gaan we geen enkele moeilijkheid uit de weg, maar blijven mensen eigenaar van hun situatie. De procesbegeleider ondersteunt het gezin in het ontdekken van wat zij samen en elk afzonderlijk werkelijk verlangen en welke verantwoordelijkheid zij zelf kunnen opnemen om dit te realiseren.  

Positieve Heroriëntering stelt het herstellen van de verbinding met onszelf en met de ander centraal. Aan de hand van voorbereidende individuele gesprekken werken we toe naar een of meerdere cirkelgesprekken waarbij de gezinsleden van hart tot hart het gesprek voeren dat er écht toe doet

Volg een opleiding

Boek Positieve Heroriëntering

Enkele jaren geleden zetten Nelle, Lies, Cis en Fieke deze jarenlange praktijk om in een baanbrekend boek dat je uitnodigt om met 'andere ogen' te kijken naar een crisis, om de taal van ons hart te durven spreken, om je hart te durven volgen, om in waarheid met elkaar om te gaan, om voortdurend op zoek te gaan naar een liefdevolle verbinding met onszelf, onze geliefden en Moeder Aarde. 

Dit boek is een pleidooi voor een hulpverlening die nabij, gelijkwaardig, liefdevol en menselijk is. Terug naar de essentie. 

Lees dit boek