Een bijzondere ontmoeting tussen Hans Van Themsche en Laurence van Brée

Herstelgericht werken in de praktijk

 
Herstelgericht werken in de praktijk:

Een bijzondere ontmoeting tussen Hans Van Themsche en Laurence van Brée, een verhaal van spijt en herstel.

In een uniek bemiddelingstraject kruisten de paden van Laurence van Brée, moeder van de vermoorde peuter Luna, en Hans Van Themsche, de dader van het verschrikkelijke misdrijf.

Dit aangrijpende verhaal toont de kracht van herstelgericht werken. Als aanbieder van opleidingen in herstelgerichte methodieken begrijpen wij de diepgaande impact van deze benadering op zowel dader als slachtoffer.

Wij geloven in het belang van een veilige context, waarin gesprekken tot stand komen na zorgvuldige voorbereiding. Herstelgericht werken biedt ruimte voor antwoorden, verantwoordelijkheid en emotionele verandering. Het gaat niet alleen over confrontatie, maar ook over begrip en het opnieuw menselijk maken van een situatie.

Dit artikel benadrukt hoe een herstelgerichte dialoog het beeld van een "monster" kan transformeren naar dat van een mens, vol emoties en spijt.

Vanuit Ligand geloven wij ook dat herstel de sleutel is voor een positieve verandering in het leven van elke betrokken partij.

Lees hier het volledige artikel en ontdek hoe herstelgericht werken een cruciale rol speelt in het pad naar verzoening.


The Parents Circle
Documentaire 'Breaking the Silence' (2019)