8 punten voor een beter samen werken

Met Ligand hebben we een missie. We willen het samen leven – en dus ook het samen werken – beter maken. Dagelijks zien we conflicten op de werkvloer die zonder antwoord blijven. Mensen lopen ongelukkig rond of vallen moedeloos uit. We geloven dat het beter kan, ook in ons team!

8 ideeën voor een soulful team of hoe Ligand vorm geeft aan samenwerken.

1. Iedereen in het team kent de bestaansreden van zijn werk.

Wat is de bestaansreden van ons team? Waarom doen we wat we doen? Op welke manier draagt wat we doen bij tot het realiseren van onze missie? Onszelf deze vragen blijven stellen, is geen navelstaarderij. Ze schenken helderheid en effectiviteit. We verliezen ons niet in het maken van onnodige verslagen, slaafs voldoen aan wettelijke verplichtingen, nutteloze vergaderingen, … Zo blijft de ziel in ons werk!

2. Collegiale principes geven richting aan hoe we willen samenwerken.

Binnenkomen in een organisatie gaat vaak gepaard met het ondertekenen van een arbeidsreglement. Aantrekkelijk kan je zo’n document niet noemen. Er hangt altijd een zweem van controle aan vast. Bij ons kom je binnen langs de collegiale principes. Geen saaie regeltjes of afspraken. Gewoon 10 punten die goesting en vertrouwen geven: 

Collegiale principes Ligand

3. Cirkels, cirkels, cirkels!

Voor Ligandkenners behoeft dit weinig uitleg. Starten en eindigen, vieren en rouwen, problemen creëren en vooral ook oplossen, solliciteren of het team verlaten, … Cirkels, cirkels, cirkels! Iedereen krijgt het woord. We spreken vanuit het hart en zeggen waar het op staat. Waarom? Omdat het werkt!

Als de ziel van de mensen geen plaats krijgt, krijg je een zielloze organisatie.” (Wouter Torfs)

4. Breng planten binnen in de werkruimte.

Veel kantoren hebben een levenloze uitstraling. Als er al eens planten staan, zijn het vaak wat triestige takken met enkele verfomfaaide bladeren aan.

“We shape our buildings; thereafter they shape us.” (Winston Churchill)

We weten dat onze omgeving impact op ons heeft. En we brengen allen veel tijd door op het werk! Creëer daarom een warme en inspirerende werkplek. Breng mooie, frisse planten binnen en je brengt leven, vitaliteit en vreugde binnen.

5. Cultiveer positiviteit.

Stop het klagen en zagen! Zelfs ventileren zal de verhoopte kentering niet brengen. Het vreet energie – zeker bij de ander – en levert geen bijdrage aan een positieve teamcultuur. Wij geven aandacht aan positieve ervaringen, aan datgene wat wél werkt, en stellen ons de vraag wat we samen kunnen doen. “Wat je aandacht geeft, groeit,” is een leuze hier bij ons. Problemen zien we als uitdagingen. Ook crisissen zijn groeikansen.

6. We promoten fysieke, emotionele, mentale en spirituele gezondheid.

Wendbaar en fit zijn, helpt ons om met de voortdurend veranderende samenleving mee te bewegen. Kunnen we deze vier dimensies ook op het werk de nodige ruimte geven om zich te ontwikkelen? Zo krijg je blijere, vitale en bijgevolg ook efficiëntere mensen. Wij laten ons inspireren door Next Jump, een technologiebedrijf dat radicaal inzet op gezondheid, zowel van het individu als van de organisatie. Hun mantra voor een betere wereld klinkt: “Better Me + Better You = Better Us.” The next jump voor Ligand is om dit concreet te maken. Het geloof is er alvast.

7. Feedback is de voeding van het vertrouwen.

Openheid is de sleutel tot vertrouwen. Wantrouwen verlamt. Het doet mensen aan zichzelf twijfelen waardoor hun capaciteiten onderbenut raken. Hoe meer we weten wat de ander van ons denkt, hoe minder we hierover hoeven te speculeren. Weten dat jij de eerste bent die het zal horen als er iets is; dat er over jou niet geroddeld wordt, werkt bevrijdend. Wij kiezen voor permanente feedback aangevuld met geregelde waarderingsgesprekken. De laatste evaluatiegesprekken dateren van 8 jaar geleden. Deze kan je ergens terugvinden op onze server. Het relaas van onze waarderingsgesprekken vind je terug in ons werkplezier.

8. Een beetje rock-’n-roll graag!

We nodigen mekaar uit om te innoveren, om niet gewoon te volgen, maar voorop te lopen en zelfs van invloed te zijn. Om bakens te verzetten, is experimenteren en af en toe eens buiten de lijntjes kleuren noodzakelijk. Uitdagingen gaan we aan. Rebellie juichen we toe – al blijft die altijd baden in een gezonde portie loyaliteit naar collega’s en organisatie.

Stijn Deprez 2019


Spelregels voor open en eerlijk spreken.