OPLEIDINGEN

Deelnemers starten een traject door het volgen van een basisopleiding.

Daarna kunnen ze zich specialiseren door het volgen van extra modules.

Ligand maakt deze beweging duurzaam met implementatietrajecten op

maat voor scholen en welzijnsorganisaties.

Herstelgericht

werken

(onderwijs)

Aanpak in het voorkomen en omgaan met conflicten. 

  • Een leerkracht merkt dat er met hem gespot is op facebook.

  • Jongeren brengen vernielingen aan in de fietsenstalling

  • De klasdynamiek is verziekt

  • ...

Positieve heroriëntering (welzijn)

Aanpak in het omgaan met verontrustende opvoedings-situaties

  • Dochter is aan de deur gezet door haar moeder

  • Zoon gaat niet meer naar school

  • Moeder heeft niks meer te zeggen aan zijn zoon. Hij stelt agressief gedrag

  • ...

individuele opleidingen

individuele opleidingen

implementatie traject

implementatie traject

De kracht van deze opleidingen is dat ze geworteld is vanuit stevige praktijkervaring. Elke trainer bij Ligand gaat mee de modder in daar waar nodig. 

IMG_20180925_110508.jpg